#100 Piirustusta – Päivä 41: Hankkeen loppu

Kuvassa on samoja asioita kuin tekstissä, neljä näkökulmaa kuvitettuna.

Valmistelen hankeviestinnän työpajaa. Moni osallistuja on kysynyt ennakkoon hankkeen tulosten levittämisestä.

Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta nämä neljä näkökulmaa kannattaa muistaa.

Hankkeen päättyessä kannattaa tehdä materiaalia

…joka elää itsenäisesti. Tämä voi olla käsikirja, hyvä verkkosivu, tarina Slidesharessa tai Youtubessa, hyvin tehty raportti. Jos et ole varma jatkorahoituksesta, asian pitää avautua täydellisesti ilman, että olet itse kertomassa siitä.

…joka pääsee osaksi jotakin olemassa olevaa järjestelmää. Tarkoitan tällä esimerkiksi virallisia suosituksia, kohderyhmän jo käyttämiä käsikirjoja, palveluita ja ohjeita. Uuden toimintamallin integrointi nykysysteemeihin vaatii paljon neuvotteluja, mutta onnistuessaan sillä olisi suuri vaikutus.

…joka menee toisten kanaviin. Vähintäänkin miettikää, mitä sisältöä hanke voisi antaa maailman kuudenneksi suosituimmalle verkkosivustolle, Wikipedialle. Suosittelen mukavaa Wikipedia-iltapäivää, jossa on herkkuja ja yhdessä tehdään. On olemassa muitakin eri alojen hyviä julkaisukanavia, kuten vaikka sote-alan kehittämispaikka Innokylä.

…joka on tehty päättäjälle. Tämä voi olla vaikkapa policy brief, materiaalia kuntapäättäjille, infopaketti tärkeille työryhmille tai jonkinlainen tilaisuus.

Viimeisen teossa muista Meri Larivaaran neuvot:

”Päättäjät tarvitsevat tiedon tiiviissä ja helppolukuisessa muodossa. Pitkät muistiot jäävät lukematta aikapulan vuoksi.”

“Monipolvinen argumentaatioketju ei hahmotu pikaluvulla, vaan saattaa antaa jopa vaikutelman, että fokus puuttuu. Paras muoto on väljästi kirjoitettu A4-sivu, jossa kerrotaan yksinkertaisilla lauserakenteilla ongelma, ratkaisuehdotus ja perustelut.”

”Päätöksenteossa vallitsee eräänlainen numeromagia. Tutkimustieto tuntuu enemmän todelta, kun se voidaan esittää lukuina tai diagrammeina.”

Lähde: Larivaara, Meri (2019). Tutkimustieto terveyden edistämisen tukena. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56 (3).

Käynnissä on luova projekti #The100DayProject. Olin viime vuonna mukana ensimmäistä kertaa, silloin piirsin sata yksinkertaista raapustusta viestinnästä (Linkki vie Google Slides -kirjaseen).

Tekeminen oli niin kivaa, että päätin lähteä uudelleen mukaan.

Piirustelen pieniä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä huomioita.

Käytän häsää: #100piirustusta