#100 Piirustusta – Päivä 17: Outcome Mapping -malli

Suomi, tuhansien järvien ja hankkeiden maa.

Hankkeita tehdään hyvien päämäärien takia. Vaikuttavuusmalli kuvaa, miten vaikutuksiin päästään.

Vaikuttavuusmalleja on monenlaisia, on portaita, polkuja, ketjuja ja rinkuloita.

Niissä vilisee termejä: panokset, toimenpiteet, tuotokset, tulokset, vaikutukset, vaikuttavuus.

Tutkin niitä innolla.

Outcome Mapping on kehitetty alunperin kehittyvien maiden hankkeisiin, mutta sitä käytetään muuallakin.

Se on tällainen kehä, tai oikeastaan kolme.

Rinkulakuva

Mallissa hyväksytään se tosiasia, että hankkeen suorat vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset.

Sisin kehä on kontrollin alue: nämä asiat hanke voi päättää. Mihin resurssit käytetään, mitä käytännössä tehdään, miten tulokset levitetään ja otetaan käyttöön.

Keskimmäinen kehä on alue, jota hanke ei voi hallita, mutta se voi vaikuttaa siihen. Siksi nykyajan hankkeissa satsataan erityisesti yhteistyöhön kumppanien kanssa ja mietitään niiden kanssa tehtävää vuorovaikutusta tarkkaan: voivatko sidosryhmät toimia hankkeemme ansiosta?

Uloin kehä on se, minkä takia hanke alunperin aloitettiin – yhteisö ja maailma, johon hanke halusi vaikuttaa. (Anteeksi jos käännökseni ovat kökköjä.

Malli joka kuvaa että hankkeen tekemiset pienenevät.

Outcome Mappingissa on mielestäni hieno ajatus, että mitä pidemmälle kehittämishanke etenee – olettaen että se on onnistunut – sitä vähemmän se siihen joutuu panostamaan, sillä kumppanit ja yhteisö ottavat nyt enemmän vastuuta. Hanke tekee tavallaan itsestään tarpeettoman.

Vaikuttavuus näkyy usein vasta vuosien kuluttua, eikä syy-seuraussuhteita ole aina helppo osoittaa, mutta tässä yksi tapa miettiä polkuja tekemisistä yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Suosittelen hankeporukalle keskusteluja jonkin vaikuttavuusmallin tai -ketjujen äärellä. Se auttaa kirkastamaan yhteistä tekemistä ja luo mahdollisuudet sille, että vaikutuksia oikeasti syntyy.

Tässä kaksi hyvää suomenkielistä opasta vaikuttavuudesta

Hyvän Mitta on opas yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen

Sitran Vaikuttavuuden askelmerkit -opas avaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista

Käynnissä on luova projekti #The100DayProject. Olin viime vuonna mukana ensimmäistä kertaa, silloin piirsin sata yksinkertaista raapustusta viestinnästä (Linkki vie Google Slides -kirjaseen).

Tekeminen oli niin kivaa, että päätin lähteä uudelleen mukaan.

Piirustelen pieniä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä huomioita.

Käytän häsää: #100piirustusta