#100 Piirustusta – Päivä 93: Suostuttelun ELM-malli

Olen ihan noheva viestijä, mutta opinnoistani on tuhat vuotta aikaa, joten pitää välillä skarpata teoriatietojen kanssa. Muistelin suostuttelun ELM-mallia.

Mitä on suostuttelu? Hyvin moni asia mitä suustamme tulee taitaa olla. Viesti, jolla halutaan vaikuttaa vastaanottajaan uskomuksiin, asenteisiin tai tekemisiin.

ELM-malli on selitetty paremmin tekstissä.

ELM tulee sanoista Elaboration likelihood model eli “harkinnan todennäköisyyden teoria”. Sen mukaan kun meihin halutaan vaikuttaa, meissä aktivoituu vahvemmin toinen näistä reiteistä:

1) Pääreitti, jossa puntaroimme itse sanomaa, sen argumentteja ja miten hyviä ne ovat.

2) Toisarvoinen tai perifeerinen reitti, jossa meihin vaikuttaa enemmän se, mitä ajattelemme viestin lähettäjästä tai millaisia tunteita se meissä herättää. Miten hienolta joku mainos näyttää.

Pitkäaikaisempi muutos asenteissa ja tekemisissä syntyy pääreittiä pitkin, mutta nämä eivät ole toisiaan poissulkevia.

ELM-malli auttaa ymmärtämään esimerkiksi sitä, miksi jossain porukassa kaikki henkilön sanomiset hyväksytään, vaikka sisältö olisi täyttä huttua.

Alussa on mielenkiintoinen tärkeä kohta: reittien valikoitumiseen vaikuttavat vastaanottajan kyky ja motivaatio ottaa viestiä vastaan. Mitkään faktat eivät vaikuta, jos näitä ei vastaanottajapäässä löydy.

Käynnissä on luova projekti #The100DayProject. Olin viime vuonna mukana ensimmäistä kertaa, silloin piirsin sata yksinkertaista raapustusta viestinnästä (Linkki vie Google Slides -kirjaseen).

Tekeminen oli niin kivaa, että päätin lähteä uudelleen mukaan.

Piirustelen pieniä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä huomioita.

Käytän häsää: #100piirustusta